פתיחות

היכולת להיות פתוח להבנה של רעיונות, אנשים ומצבים חדשים, לנקודות מבט ומנהגים שונים, כמו גם היכולת לחפש ולהבין פרספקטיבות וחוויות חדשות ושונות. מדובר גם ביכולת להתאים באופן אפקטיבי וראוי את החשיבה, ההתנהגויות והפעולות לסיטואציות למידה, עבודה וחיים, המערבות אנשים אחרים המחזיקים בפרספקטיבות מגוונות.