פתרון סכסוכים

פתרון סכסוכים עוסק בהבנת הסיבות והדינמיקה של סכסוך, ויישום הבנה זו במסגרת תהליכי הבניית שלום. תהליכים אלו מכוונים להגעה להסכם בדרכי שלום, ולהעמקת שיתופי פעולה ואמון בין הצדדים לטובת שימורו של ההסכם. יש להבחין בין קונפליקטים בין-אישיים, בין-קבוצתיים ובינלאומיים.