שוויון והוגנות

בחינוך המונח equity מתייחס לעיקרון ההוגנות. אף שלעתים קרובות מחליפים בינו לבין עקרון השוויון הקרוב אליו, הוגנות מקיפה מגוון רחב של תוכניות, אסטרטגיות ומודלים חינוכיים העשויים להיחשב הוגנים, אך אינם בהכרח שוויוניים. "הוגנות היא התהליך; שוויון הוא התוצאה" - בתהליך החינוך הוגנות - מה שהוא הוגן וצודק - עשויה שלא לשקף שוויון מוחלט - מה שמיושם, מוקצה או מחולק באופן שווה.