תודעת צמיחה

גישה, המייצגת אמונות של אנשים שיכולותיהם הבסיסיות ביותר יכולות להתפתח באמצעות מסירות ועבודה קשה. תודעת הצמיחה מבוססת על הרעיון שבאמצעות מאמץ, יכול הלומד להגביר את יכולותיו וכי מכשולים הם חלק מתהליך למידה נורמאלי.