תכלית

ערך, המייצג כוונה יציבה וכללית להשגת דבר שהוא בעל משמעות מיידית לפרט ותוצאתי אל העולם שמעבר לפרט. על הפרט להיות בעל תחושת מטרה ברורה המניעה אותו לעבוד כדי להשיג משהו גדול ממנו.