תקווה

ערך, המייצג רצון שתתגשם במציאות התרחשות שהאדם רוצה בקיומה. התקווה כוללת רגש של ציפייה ורצון להתרחשותו של דבר מה חיובי.