שאלה?

ציטוט

על קצה המזלג

"זמן בזרימה" הוא זמן שבו התלמיד בוחר את המקצוע הנלמד (למשל מקצועות שפה וחשבון), הבחירה כוללת את המשימה או הפעילות שבה יתנסה, את צורת הלמידה שלו (בתנועה, ביצירה, באמצעות מחשב, בלמידה בחוברת וכדומה) ואת קצב ההתקדמות שלו – האם להתקדם רק מעט בחומר הלימודי או "לרוץ" קדימה, בהתאם ליכולות שלו. בנוסף, התלמיד בוחר את דרך הלמידה שלו – האם יעבוד לבד, עם מורה, בסיוע המחשב או עם חברים. כיוון שמדובר בתלמידים צעירים בגיל, מוצע כי המחנכת תקבע את היעדים לתלמיד. מטרות הביניים נבנות עם כל תלמיד בהתאם להעדפותיו, חוזקותיו, רצונותיו וכישוריו.

הפרקטיקה ״זמן בזרימה״ הנה חלק מיוזמת ״הכיתה כקונספט״.

מטרת הפרקטיקה

להציע דרך עבודה פרסונלית ודיפרנציאלית בקבוצה גדולה של תלמידים עם סגנונות, קצב למידה, העדפות וכישורים שונים.

תפיסת הפרקטיקה

פיתוח מענה אישי ודיפרנציאלי לכל תלמיד לפי העדפותיו, כישוריו הלימודיים, החברתיים והרגשיים וסגנון הלמידה המתאים לו, בכיתה מרובת תלמידים. המענה שיינתן יאפשר לטפח בלומדים כישורי עתיד: למידה עצמאית, סקרנות וביקורתיות, יכולת ניהול זמן ומיומנויות של עבודת צוות.