שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

בילמו"ד – בירור, למידה, משמעות ודיאלוג

למידה אותנטית המשלבת גירויים סביבתיים - בילמוג'יים. תהליך הלמידה מבוסס על כלי גנרי - מניפת חשיבה המובילה לגילוי וגיבוש הזהות העצמית של התלמיד מתוך מפגש עם עולם הידע, ויצירת תוכן אישי הקשור אליו.

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

הוראה לקראת מבחני בגרות יוצרת ניכור. המבחנים החיצוניים מביאים למחשבה אחידה. אנו מעוניינים בלימוד שיוצר זהות ייחודית חיובית מתוך הזדהות וחיבור לשורשים.
דרך הלימוד תקנה כלים של עבודה עצמית, שיאפשרו לתלמידים להמשיך וללמוד גם לאחר סיום לימודיהם בבית הספר.
השיתוף הכיתתי ילמד אותם לעבוד בצוות.

מטרה או תועלת צפויה

הוראה לקראת מבחני בגרות יוצרת ניכור. המבחנים החיצוניים מביאים למחשבה אחידה. אנו מעוניינים בלימוד שיוצר זהות ייחודית חיובית מתוך הזדהות וחיבור לשורשים.
דרך הלימוד תקנה כלים של עבודה עצמית, שיאפשרו לתלמידים להמשיך וללמוד גם לאחר סיום לימודיהם בבית הספר.
השיתוף הכיתתי ילמד אותם לעבוד בצוות.

קהל יעד

hidethisfield

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

hidethisfield

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

פרקטיקת הוראה 1: הוראה אותנטית

 1. בחירת נושא לימודי – המורה בוחרת נושא מתחום הדעת בהתאמה לתכנית הלימודים. לדוגמה: פתיחת נושא, סגירת נושא, יחידת תוכן מלאה, למידה מרחוק. התוצר: נושא למידה שניתן לתיאור וייצוג ידע במלל, בתמונה, בשיר, או בסרטון.
 2. הכנת אוסף גירויים – המורה אוספת מגוון של גירויי תוכן מותאמים לנושא הלימוד הנבחר. לשם כך היא יכולה להיעזר ברשתות חברתיות (קבוצות פייסבוק רלוונטיות), מקורות מידע אינטרנטיים ומודפסים, קולגות מתחומי דעת מקבילים. על הבסיס כל אלה היא מכינה בילמוג'ים – אוסף של גירויי תוכן מגוונים. כמו כן היא מוודאת כי זמינה ללומדים תשתית טכנולוגית מתאימה להצגת התכנים ולשיתוף עמיתים.
 3. בניית שיעור אותנטי – המורה בונה את השיעור הפותח להוראת הבילמו"ד:
 • הכנת פתיח מילולי או ויזואלי לנושא הלימוד ושאילת שאלות עם התלמידים לגביו.
 • תחילת עבודה ישירות עם הבילמוג'ים כפתיח לנושא (בעקבות תהליך הלמידה לקיים בירור משותף של נושא יחידת הלימוד)
 1. בילמוג'ים בפעולה – המורה פותחת את השיעור בהתאם לתכנון ומציגה ללומדים מהלך כתוב לביצוע. 
 • בחירת שאלות מגבשות זהות שגרות חשיבה – רואה, חושבת, שואלת
 • הכנת דף תכנון בילמודה – אז איך עושים את זה?
 1. מבילמוג'ים לבילמודים – המורה מלווה ומנחה (אישיקבוצתי) את הלומדים בתהליך בילמו"ד. כל הלומדים עוברים את כל שלבי הביצוע לפי ההוראות שניתנו

 

פרקטיקה הוראה 2: חניכה אישית לגיבוש זהות

תהליך הלמידה מבוסס על גילוי וגיבוש הזהות העצמית מתוך מפגש עם תכני הלמידה ובחירה של הלומד. הלומד בוחר כיצד לגשת לתוכן הלימודי, בוחן כיצד הוא חש כלפיו, מה הבין ומה הוא מבקש להגיד או ליצור בעקבות המגע עמו. המורה מלווה את הלומד בתהליך הבחירה, היישום ודרכי ההערכה של התוכן הנלמד.

 1. מאמן אישי לבילמודה – המורה מנחה את הלומדים להגדיר את הבילמודה. כל הלומדים מקבלים דף מלווה בילמודה וממלאים אותו – תיאור, יעדים ומטרות, קהל יעד, משאבים, מדדי הצלחה. אפשר גם להגדיר יעדים בצורה חופשית יותר. הדף המלווה משמש כפיגום בדרך לגיבוש התוצר.
 2. הבילמודה כסקיצה – המורה מלווה, מנחה ומסייעת ללומדים לתכנן וליישם את הבילמודה שהגדירו. התוצר: כל הלומדים מגבשים תכנית פעולה, הכוללת לוח זמנים, מדדי הצלחה ברורים ושלבי הערכת ביניים. המורה נפגשת עם כל לומד באופן אישי להערכת התוצרים לאורך בניית התוצר (סקיצות).
 3. בילמודות ומישוב עמיתים – המורה מנחה את הלומדים בהצגת התוצרים ותהליך מישוב בונה. כל הלומדים מציגים בפני המליאה את הפרויקט שלהם בהתאם לשלב שייעדה המורה (דף פרויקט / סקיצה ראשונית / סקיצה מתקדמת) ומקבלים משוב מהלומדים הנוספים ומהמורה.

*שלב זה הוא נגזרת של משך יחידת הלימוד ויש להקצות עבורו זמן ומקום בהתאם לתכנון.

 1. פרזנטציה של בילמודות – המורה מלמדת ומנחה את הלומדים כיצד יוצרים פרזנטציה להצגת הבילמודה בפני הציבור. 
 2. הבילמודה שלי – הצגת תוצרים במליאה – הלומדים מציגים את התוצרים במליאה ומתקיים מישוב עמיתים. התוצרים מועלים גם לפטפורמה דיגיטלית משתפת.

 

פרקטיקה הוראה 3: יצירת הזדמנות והכוונת הלומד

תפקיד המורה לזמן את החוויה, לשאול את השאלות המאתגרות ולסייע באופן דיאלוגי עם הלומד לבחון כיצד לבנות את תכנית העבודה האישית שלו. המורה מזמנת את הלמידה באמצעות תכנים מגוונים המהווים נקודת מוצא למסע הלמידה של הלומד. המורה כמנטורית מלווה.

 1. הגדרת תוצר הבילמודה: המורה מנחה ומלמדת כיצד לבחור את הבילמודה. התוצר: שיעור הכנה לבחירה – כיצד אבחר כיוון ורעיון? כלים להמשגה ולתכנון פרויקט (מפת מושגים, יתרונות וחסרונות וכדומה).
 2. בניית מתווה בילמודה של הלומד. התוצר: מילוי דף מלווה בילמודה (מחשבים מסלול). כל התלמידים ממלאים את הדף ומתווים את דרכי הפעולה שלהם. ככל שהשפה מוטמעת, שלב זה ישתנה ויותאם לגיל הכיתה והלומדים ולמאפייניהם. 
 3. המורה מלווה את התלמידים ביצירת הבילמודה בהלימה למתווה שהגדירו. כל תלמיד מייצר כמה סקיצות של התוצר תוך דיאלוג עם המורה ועם עמיתים לכיתה לקבלת משוב (בהתאם למשך יחידת הלימוד).
 4. סיכום התוצר והגשתו – המורה מלווה את הלומדים באופן הגשת התוצר והצגתו. התוצר הסופי כולל את כל שלבי העבודה: צילום הבילמוג'י, תשובות לכרטיס החשיבה, דף מלווה בילמודה, תיעוד והצגה של התוצר עצמו ורפלקציה אישית.

 

 

פרקטיקת למידה 1: למידה בניהול עצמי 

הלומד בונה את תכנית העבודה שלו בהתאם לתוכן שאליו נחשף. הוא בוחר את גירויי תוכן, בוחן כיצד הוא מתחבר אליו ובעקבות תהליך החקר הפנימי מגדיר תוצר שהוא מעוניין ליצור בתגובה לו. עליו להגדיר יעדי ומדדי הצלחה לתהליך ולמשב את עצמו תוך כדי עבודה. זמן הלימוד מוגדר, ועל הלומד לנהל אותו באופן עצמאי כדי להשלים את המשימה. 

 1. הלומד בוחר בילמוג'י. הוא מצלם את הבילמוג'י שבחר, מעלה אותו לפלטפורמה הדיגיטלית בליווי שמו (התחייבות לבחירה).
 2. הלומד בוחר כרטיס חשיבה שבאמצעותו יתייחס לבילמוג'י שבחר. לדוגמה: נבחרה תמונה, והלומד בחר בכרטיס "רואה, חושב, שואל".
 3. הלומד מגדיר ומתכנן את הבילמודה שלו – אופן הפעולה (אישיקבוצתי), אופני מבע, והגדרת יעדים ומטרות. הוא ממלא את דף ליווי הבילמודה, שישמש עבורו בסיס לעבודה. בשלב זה יגדיר את התוצר, קהל יעד, מטרות ויעדים, משאבים, דרכי עבודה וכן הלאה.
 4. הלומד יוצר את הבילמודה שלו בליווי וסיוע של המורה ושל עמיתיו לכיתה. לכל לומד יהיה תוצר בילמו"ד בהלימה לתכנון וליעדים שהציב. שלב זה מותנה במשך יחידת הלימוד ויכלול שלבי ביניים בהתאם.
 5. הלומד מציג את התוצר בפני המליאה ומעלה אותו לפלטפורמה הדיגיטלית שנבחרה. הפרזנטציה כוללת כרטיס מלווה עם מידע על התוצר התכונן. 

 

פרקטיקת למידה 2: למידה מתוך התנסות אישית

כל תהליך הלמידה הוא אקטיבי. הלומד בוחר את צורת הלמידה, מגיב ויוצר. הלומד בוחר את אופן החשיפה לידע, בוחן כיצד הוא חווה תוכן זה ומתוך החוויה וההתנסות מחליט מה ליצור כתגובה וכיצד לשתף את סביבתו.

 1. מגדיר – הלומד מגדיר לעצמו את הבילמודה שלו. 
 2. מכין – הלומד מכין את הבילמודה שלו בהתאם לשלבי העבודה שהוגדרו. הוא יוצר כמה סקיצות אפשריות של
    תוצר.
 3. מציג – הלומד מציג את שלבי הביניים של עבודתו לקבלת משוב מעמיתים ומהמורה. 
 4. מעלה – הלומד מציג את התוצר הסופי ומעלה אותו לפלטפורמה הדיגיטלית. כל התלמידים מציגים את עבודתם בפלטפורמה הדיגיטלית.. התוצר כולל את כל שלבי העבודה.
 5. כותב רפלקציה – בסיום התהליך, הלומד כותב רפלקציה לסיכום התהליך הלימודי. הוא בוחן את כל הרצף על שלביו השונים ומתייחס לחוויה האישית הכוללת (חברתית, עיונית, רגשית).

 

פרקטיקת למידה 3: למידה שיתופית

 1. בוחר ומשתף – הלומד בוחר בילמוג'י, מצלם אותו ומעלה אותו ללוח השיתופי. כל הלומדים מתחייבים לפריט מסוים ושותפים לבחירה של עמיתיהם.
 2. מגיב – הלומד בוחר כרטיס חשיבה ומתייחס לבילמוג'י הנבחר. כל לומד מגיב לבילמוג'י באופן אישי לפי כרטיס חשיבה שבחר. התוכן ישמש כבסיס לדיון ולבניית הבילמודה (פיגומים לשלב הבא)
 3. יוצר – הלומד יוצר לעצמו מפת למידה לבילמודה בעזרת דף "מחשבים מסלול", ובוחר את אופני הלמידה (אישי/זוגי/קבוצתי) ואת דרכי המבע המועדפים עליו.
 4. מציג סקיצה – הלומד מציג בפני קהילת הלומדים סקיצות ושלבי ביניים בעבודתו ומקבל עליהם משוב. כל הלומדים מקבלים ונותנים משוב. כך נוצרת קהילה לומדת.
 5. תוצר סופי – הלומד מציג את התוצר הסופי בפני המליאה ומעלה אותו לפלטרפורמה השיתופית. תהליך הלמידה מגיע לשיאו ולסיומו בשיתוף בידע שנוצר עם הקהילה הרחבה. כל לומד משתף בתוצר שלו וממשב תוצרים של עמיתיו – להפריה ולימוד הדדיים.

 

פרקטיקת הערכה 1: פורטפוליו /יומן רפלקטיבי 

הלומד יוצר לאורך השנה אוסף של תוצרים, מתעד ומאגד אותם. לכל תוצר הוא מצרף רפלקציה אישית. התוצר המסכם להערכה יכול להתייחס לכל התוצרים שנוצרו במהלך תקופת לימודים (תלקיט) או לתוצרים נבחרים (פורטפוליו). ההערכה תכלול התייחסות של הלומד עצמו, של המורה ולעתים גם של קהילת הלומדים.

 

פרקטיקת הערכה 2: הערכה עצמית

לאורך תהליך הלמידה, הלומד מעריך את עצמו בהתאם למחוון שייבנה על ידו ובדיאלוג עם מורתו וסביבתו. המחוון דינאמי ומותאם לפרויקט הלמידה המסוים (משתנה מפרויקט לפרויקט).

 1. הלומד מכין את העבודה הסופית להגשה אשר כוללת את כל שלבי ומרכיבי הבילמו"ד: בילמוג'י נבחר, כרטיס חשיבה עם התייחסות, דף מלווה בילמודה, תוצר עם כרטיס נלווה.
 2. הלומד מציג את עבודתו בפני עמיתיו והמורה, בתהליך מובנה של הצגה של תהליך העבודה וקבלת משוב.
 3. הלומד מסכם את תהליך הלמידה השלם תוך שימת דגש על השלבים השונים – מנקודת הפתיחה ועד לסיום. הוא כותב רפלקציה המשקפת את תהליך הלמידה על כל שלביו תוך התייחסות להשגת יעדים ומטרות, לשלבים השונים ולחוויית הלמידה.
 4. יצירת פורטפוליו: הלומד מאגם את עבודות הבילמודה שיצר לאורך תקופה כחלק מפורטפוליו.
 5. לסיכום סמסטר או שנת לימודים הלומד מגיש פורטפוליו הכולל את העבודות שהוא בוחר להציג. הוא מצרף הסבר כתוב המתאר את הרציונל בחירת העבודות, תובנות שלו מהתהליך וחוויית הלמידה שעבר. בסיום התהליך הלומד יידע להסביר מדוע בחר בעבודות מסוימות, מה הן מייצגות עבורו ומה אפשר ללמוד מהן – על עצמו ועל תכני הלימוד.

 

פרקטיקת הערכה 3: הערכת מורה – מנחה

 1. הכנת מהלך הלמידה השלם והגדרת היעדים של הבילמודה- השלבים אשר יהוו מרכיבים להערכה בסוף הלמידה

תוצר: הכנת חומרים מלווים: בילמוג'ים, כרטיסי חשיבה, דף מלווה בילמודה, וכן התאמת הפלטפורמה הדיגיטלית (לוח שיתופי, מרחב הלמידה הכיתתי)

 1. תיאום ציפיות מורה-לומדים על הדרישות ומהלך הלמידה השלם. מה נכלל בהגשה הסופית, מהם שלבי העבודה ומרכיבי ההערכה.
 2. ליווי והנחיה דיאלוגיים של שלבי העבודה השונים: כל לומד מתקדם בשלבים עד להגעה לתוצר הערכה שלם, ומבין מהם מרכיבי ההערכה השונים.
 3. מתן משוב בעל פה לתוצרים הסופיים ולפרזנטציות של הלומדים. המשוב יתבסס על מדדי ביקורת בונה אשר ברורים ללומדים – התאמה בין המתווה ליישום, שימוש בשגרות חשיבה.
 4. לסיכום התהליך, כל לומד יקבל הערכה מילולית המתייחסת למרכיבי המחוון ולשלבים השונים, בדגש על היחס בין הגדרת היעדים להשגת המטרה.

 

פרקטיקת הערכה 4: הערכה של כלל הגורמים בלמידה – הערכת עמיתים

 1. קהילת הלומדים נחשפת לשלבי הביניים ביצירת הבילמודה של העמיתים. כל לומד מציג בפני קהילת הלומדים את הסקיצות של עבודתו (פיגומי היצירה החדשה)
 2. מתנהל דיון משוב, ובו קהילת לומדים והלומד והמורה נותנים משוב בונה לתוצר של התלמיד, תוך התייחסות לשלבי העבודה, ליעדים, למטרות ולכיווני העבודה. כל לומד מקבל משוב שמאפשר לו להמשיך לשפר ולחדד את עבודתו. שלב זה מותנה במשך יחידת הבילמודה הנלמדת.
 3. הצגת תוצרים סופית מול קהילת הלומדים בתערוכת תוצרים. כך, כל לומד מתרשם באופן אישי מהנעשה, מגיב אל התכנים באמצעות שאלות מנחות באופן אישי כבסיס לדיון ולמשוב הקבוצתי.
 4. דיון מסכם: כל לומד מציג את עבודתו ומקבל משוב מעמיתיו לכיתה ומהמורה המנחה. תהליך המשוב נלמד ונבנה עם קהילת הלומדים, תוך דגש על שאלות כגון מהי ביקורת בונה? נקודות לשימור ולשיפור וכן הלאה.

טיפים

hidethisfield

רציונל

hidethisfield

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

hidethisfield

תומכי יישום

13. תוכן ותכניות לימודים

למשל: האם היוזמה צמודה לתכנית לימודים קיימת? האם אתם מיישמים תכנית ייחודית ליוזמה? האם יש חומר עיוני נלווה ליוזמה?

הבילמו"ד היא שפת לימוד שבה המורה והלומד מתחברים לתוכן תכנית הלימודים מתוך עולמם ובהלימה לתכנית הלימודים. אפשר לקיים בילמו"ד בכל שלבי הגיל ובכל תחומי הדעת.

 

14. מנהיגות ניהולית חינוכית

למשל: מי מוביל את היוזמה? מי שותף ליוזמה? האם ההנהלה שותפה למהלך? האם ההנהלה משתפת את כל הצוות החינוכי? האם קיימת סדירות בשותפות?

את היוזמה מוביל צוות של ארבעה מורים בשיתוף ההנהלה. צוות המורים הוביל השתלמות בית-ספרית "פל"א" (פיתוח לומד איכותי) 

 

15. תכנון וארגון – תקציב, סדירויות

למשל: מיהו כוח האדם המשתתף ביוזמה? מה היא ההכשרה הנדרשת לצוות? מהם המקורות התקציביים של היוזמה?

צוות המורים הבית-ספרי מוביל את היוזמה ומלמד אותה. 

הצוות נדרש לעבור הכשרה להכרת השפה ואופן יישומה.

מקורות תקציביים נדרשים לתוספת כוח אדם, רכישת חומרי יצירה, מכשור טכנולוגי וכו'. 

 

16. תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

למשל: מה התשתית הנדרשת ליישום היוזמה? מרחבי למידה? מרחבי עבודה? טכנולוגיה?

נדרשת פלטפורמה דיגיטלית לשיתוף ולהצגת תוצרים ולאיגום של כלל גירויי התוכן שרוכזו עבור השיעורים השונים. 

הלמידה יכולה להתקיים במרחב כיתתי רגיל וגם במרחב וירטואלי.

 

17. חיבוריות ושיתופי פעולה

למשל: האם מתקיימים חיבוריות ושיתופי פעולה בין אנשים? בין מוסדות? בין נושאים? עם הקהילה?

מומלץ שהקהילה – הבית-ספרית והחיצונית – ייקחו חלק בתהליך הלימודי. כדי  ללמוד מאנשים שונים בעזרת מנטורים מלווים ומקורות השראה מגוונים. 

על היזמ/ים

נועה אשל-אביגור, אמיתי מן, סיגל פרס-שודזיק, גאליה הראל

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

כלים נוספים של היוזמה

שלי והשלם

למידה חקר פרויקטאלית קבוצתית המשלבת מעגלי קהילה ומומחי ידע.