שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

ילד טבע וסביבה

פיתוח כישורים חברתיים באמצעות התבוננות בעולמם של בעלי החיים
hidethisfield

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

פיתוח כישורי חיים דרך התבוננות בעולמנו ובעולמם של בעלי החיים.

הכרות מקרוב עם תכונות של בעלי חיים שונים המקדמת למידה על עולמנו הפנימי.

חידוד ההבנה לגבי דמיון ושוני בין בני אדם לבין בע״ח, וכיצד לתת מקום לכולם בעולמנו הקטן.

מטרה או תועלת צפויה

פיתוח כישורי חיים דרך התבוננות בעולמנו ובעולמם של בעלי החיים.

הכרות מקרוב עם תכונות של בעלי חיים שונים המקדמת למידה על עולמנו הפנימי.

חידוד ההבנה לגבי דמיון ושוני בין בני אדם לבין בע״ח, וכיצד לתת מקום לכולם בעולמנו הקטן.

קהל יעד

תלמידי בתי ספר יסודיים

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

hidethisfield

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

מערך של 5 מפגשים שבהם המורה מציגה אתגר / בעיה / משבר מעולם הטבע ו/או הסביבה. התלמידים עובדים על הבנת הנושא שהוצג בפניהם ומייצרים תכנית פעולה כדי לייצר שינוי.

מתווה המפגשים:

מפגש ראשון

הצגת הבעיה/ האתגר באמצעות טריגר  – קטע קריאה , סרט וכו' . עבודה אישית ו/או עבודה קבוצתית על תחושות רגשיות לבעיה /אתגר נסיון לראות את הנושא מעיני התלמידים.

מפגש שני

  1.  חלק ראשון – פתוח מנהיגות ומעורבות בקהילה – התלמידים מתחלקים לקבוצות משימה, בכל קבוצה נערכים דיונים בפתרונות האפשריים לבעיה/אתגר ובדרכים לביצועם.
  2. חלק שני  – התלמידים כמחוללי שינוי – התלמידים בוחרים בפתרון אפשרי מוסכם וניתן לביצוע על ידם ומתחילים לתכנן את הפעילות הרצויה

מפגש שלישי

פעילות בכיתה הקשורה לתכנון , ארגון וביצוע החלקים של הפתרון הניתנים לביצוע בכיתה

מפגש רביעי

יציאה למרחבים חוץ בית ספריים במטרה להפעיל את הפתרונות שהציעו התלמידים ועבדו עליהם

מפגש חמישי

הכנת סרטון בו התלמידים מציגים את התהליך שעשו.

טיפים

hidethisfield

רציונל

באמצעות סדרת השיעורים בית הספר הצליח לנתק את הקשר בין מצב סוציואקונומי להשגים, והביא להכפלה במספר התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בקרב בוגרי ביה"ס.

הפעלת המוצר בבית הספר מאפשרת לכל תלמיד ואיש צוות לחוות הצלחה ולהעצים חוזקות וכישורים היחודיים לו.

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

בתי הספר המשתתפים בקהילת היישום פיתחו כלים ופרקטיקות המאפשרות יישום הוליסטי של עקרונות המוצר האלה:

  • יצירת זירות שמאפשרות לכל תלמיד להעצים את חוזקותיו.
  • יצירת זירות לעיבוד רגשי ופיתוח אחריות אישית.
  • איגום משאבים ושיתופיות.

דוגמא למרכיבי מוצר שפותחו בבית הספר:

  • שעורי חינוך למצוינות ומערך תמיכה לשואפי מצוינות לעמוד בסף כניסה גבוה
  • שעורי מצוינות — לדיון במושג מצוינות במעגחי הפרט הכיתה החברה והקהילה
  • קבוצות מצוינות — מגוון נושאי העשרה, לבחירה מהתחומים האקדמיים, האומנות והתנועה.
  • איגום משאבים בית ספריים לקיום מערך שעורים מקביל ללימודי הליבה.

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

מיטל קורצברג, יועצת חינוכית | בית ספר הרב קוק, תלמים

בית ספר הרב קוק, חבר בקהילת היישום של המוצר "פדגוגיה של מצוינות" שפיתח ביה"ס הניסויי, יסודי, גבים בבאר שבע.

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

כלים נוספים של היוזמה