ועדה לליבון קונפליקטים בגישה דיאלוגית | ועדת ל״ב

מסגרת של גישור המכנסת את שני הצדדים המעורבים בקונפליקט, לשם דיאלוג ומציאת פתרון מבוסס פעולה הדדית
hidethisfield

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

מטרת הכלי היא פתרון וסכסוכים בין חברי קהילה בדרך דיאלוגית ובדרך המאפשרת לשותפות
בתהליך ללמוד איך להתמודד עם קשיים, איך לנהל קשרים חברתיים נאותים וללימוד איך לבנות מערכות יחסים תקינות
ומכבדות.

מטרה או תועלת צפויה

מטרת הכלי היא פתרון וסכסוכים בין חברי קהילה בדרך דיאלוגית ובדרך המאפשרת לשותפות
בתהליך ללמוד איך להתמודד עם קשיים, איך לנהל קשרים חברתיים נאותים וללימוד איך לבנות מערכות יחסים תקינות
ומכבדות.

קהל יעד

ניתן להפעיל את הכלי בכלל הגילאים החל מכיתה ג׳, בתנאי שהצוות והתלמידים המשתתים בועדה ילמדו וירכשו את מיומנויות הדיאלוג השיתופית והגיושר(בהתאם לגיל המשתתפים, תרבות הקהילה וכדו׳).

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

 1.   (צוות ותלמידים המשתתפים בועדה) למידת עקרונות גישור
 2. בניית תקנון נהלים ודרכי פעולה של ועדת
 3. יידוע כלל תלמידי ביה"ס על קיום ועדת ל"ב והדרך להיבחר להיות חבר בה

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

הרעיון

הנפגע — ילד או מבוגר — מזמין מושב של ועדת לב, המקיימת דיון מובנה ומנסה ככל האפשר להגיע להסכמה בין שני הצדדים איך להתמודד עם הקושי ביחסים.
במקרים בהם לא מצליחים להגיע להסכמה מקיימים חברי הוועדה דיון שבסופו מתקבלת "הועדה" החלטה על תוצאות הדיון והשתמעויותיו המעשיות.

הבניית הכלי

 • בחירת ועדה בה חברים ילדים ומבוגרים
 • הבניית תהליכי העבודה של הועדה
 • הכשרת חברות הועדה
 • הנגשת הכלי ומטרותיו לכלל הקהילה

השימוש בכלי

 1. מילוי טופס פנייה מתוקשב
 2. שיבוץ הדיון : מועד , חברי ועדה ומוזמנים
 3. דיון בועדה
 4. תיעוד התוצאות בטופס מתוקשב

שימו לב!

הכרחי להקפיד על ביצוע החלטות הועדה, לכן יש לתת להקים מסגרת ברורה ושקופה לבקרה וערעור למקרים בהם יש ספק לגבי המשך ההחלטות שהתקבלו בועדה.

טיפים

 • לקיים תהליך מתמשך של יישום הולם תפיסה דיאלוגית וועדת ל"ב
 • לבחון מצבים בהם ילדים מוזמנים שוב ושוב לוועדה ולא חלה התקדמות בקשרים החברתיים שלהם ובהתנהגותם כלפי הסביבה.
 • פיתוח מקצועי – מומלץ מאוד אחת לכמה שנים קורס גישור לחברות הועדה מותאם גיל

שימו לב — הכלי דורש אורך רוח כי התוצאות שלו הן לטווח ארוך.

רציונל

דיאלוגית משתפת מהווה דרך של שיח עשיר ומכבד, אשר במסגרתו כל בני השיח שווים בחשיבותם כאנשים שלמים, נפלאים ומיוחדים, כל אחד בזכות הדברים המייחדים אותו.

הוועדה תשאף להליכי גישור במטרה להגיע לדיאלוג בין שני הצדדים המעורבים לצורך הבנה ותיקון דרכי הפעולה של המוזמנים.

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

כלי נלווה מומלץ : טבלת שיבוץ ועדות המתפרסמת ראשית כל שבוע

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

hidethisfield

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

כלים נוספים של היוזמה