שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

מפגשים במעגלים שונים – פתרון סכסוכים במפגשי שיח | מודל הסולחה

מפגשים במעגלים שונים לשם הנחלת שפה של פתרון סכסוכים בתרבות הבית ספרית
hidethisfield

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

מטרת הכלי הנה הנחלת שפה של פתרון סכסוכים בתרבות בית הספר על ידי קיום מפגשים במעגלי שיח שונים ומגוונים.

התלמידים ילמדו את הנושא ״פתרון סכסוכים״ במסגרת בית ספרית, משפחתית, קהילתית ורב תרבותית. במפגשים אלו הילדים יישחפו, יתעדו וייקחו חלק בשיח מעורר ומקדם חברה משכינת שלום.

באמצעות מפגשים אלה, אפשר יהיה לטפח בוגרים שוחרי שלום אשר יטמיעו את עקרונות השלום והצדק בחברה, זאת מתוך הבנה כי תכנית המבוססת על מקורות של תרבות תהיה ישימה ובעלת בסיס חזק יותר.

מטרה או תועלת צפויה

מטרת הכלי הנה הנחלת שפה של פתרון סכסוכים בתרבות בית הספר על ידי קיום מפגשים במעגלי שיח שונים ומגוונים.

התלמידים ילמדו את הנושא ״פתרון סכסוכים״ במסגרת בית ספרית, משפחתית, קהילתית ורב תרבותית. במפגשים אלו הילדים יישחפו, יתעדו וייקחו חלק בשיח מעורר ומקדם חברה משכינת שלום.

באמצעות מפגשים אלה, אפשר יהיה לטפח בוגרים שוחרי שלום אשר יטמיעו את עקרונות השלום והצדק בחברה, זאת מתוך הבנה כי תכנית המבוססת על מקורות של תרבות תהיה ישימה ובעלת בסיס חזק יותר.

קהל יעד

hidethisfield

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

לשם יישום כלי זה, נדרש שיתוף פעולה בין בית הספר לבין הקהילה המזינה את בית הספר.

יש לתכנן יחדיו מפגשים עם חברי קהילה מובילים ובולטים וכאלה הקוראים לשינוי חברתי מקדם.

כמו כן, יש ליצור קשר עם בתי ספר המקדמים יישוב סכסוכים, זאת לשם חשיפה מעשירה של התלמידים לתרבויות שונות ומגוון אופנים לפתרון קונפליקטים ויישוב סכסוכים.

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

קידום התכנית בבית הספר

על מנת שמפגש שיח מקדם פתרון לקונפליקט לא יישאר כאירוע שיא בודד, יש לשלב את תכנית המפגשים כחלק בלתי נפרד מתכנית לימודים מקיפה העוסקת בנושא.

  1. בניית תכנית לימודים הוליסטית המתייחסת לתכנים העוסקים ביישוב סכסוכים ופתרון קונפליקטים.
  2. בניית לוח זמנים למפגשים במעגלים שונים  פנים בית ספריים, משפחתיים, קהילתיים ועם בתי ספר אחרים.

 

דוגמה לתכנית מפגשים:

מפגשים בתוך בתי הספר – חונכות אישית: תלמידים מהכיתות הגבוהות חונכים תלמידים בשכבות הגיל הצעירות בנושא יישוב סכסוכים ועקרונות שיח מקדם. זאת בתוך מסגרת שעות הלימודים וכן בהפסקות.

מפגשים עם המשפחה – למידה פעילה ומערבת: התלמידים יפגשו עם בני משפחתם וישמעו סיפורים משפחתיים העוסקים ביישוב סכסוכים.

מפגשים עם הקהילה – למידה א-פורמלית: בבית הספר יתקיימו מפגשי השראה עם אנשי קהילה בולטים אשר התמודדו עם אתגרים בתוך הקהילה ומחוצה לה וגברו על מכשולים שונים. מתן הרצאות לתלמידים על ערכים, שלום, כבוד, ערבות הדדית, יוזמה והצלחה.

מפגשים עם תלמידים מבתי ספר אחרים – למידה שיתופית: מפגשים עם תלמידים מבתי ספר בעלי תפיסה חינוכית שונה או ממגזרים שונים, לשם חשיפה למגוון אופנים ליישוב סכסוכים והצגת המודלים הבית ספריים.

טיפים

לשם יצירת מפגשים משמעותיים מומלץ כי התלמידים ירכשו רקע תאורתי / היסטורי בנושא יישוב סכסוכים.

רציונל

hidethisfield

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

ענאן אבו עיאדה, ריחאנה נסאר, ברוריה אדה

בית ספר נווה מדבר "אבו-קווידר" — אתר בית הספר

אתר קסם המדבר 

דף בית הספר באתר אגף מו״פ

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

יוזמה | מודל הסולחה

מתן מענה לצרכים, והובלת דרך אחרת להתמודדות עם שינויים רבים בחברה הבדואית בנושא יישוב סכסוכים ופתרון קונפליקטים, תוך שמירה על ערכי מורשת חיוביים.

אתגר-צורך: הכלה ושוויון הזדמנויות, המרחב הפיזי, חוסן ומיומנויות רגשיות, ערכים, רלוונטיות לתלמיד

כלים נוספים של היוזמה

פתרון סכסוכים בהוראה אותנטית | מודל הסולחה

הנחלת שפה של פתרון סכסוכים בתרבות בית הספר, על ידי הטמעתה בתכנית הלימודים

אתגר-צורך: בית ספר והקהילה שסביבו, הכלה ושוויון הזדמנויות, חוסן ומיומנויות רגשיות, מיומנויות חברתיות, רלוונטיות לתלמיד