שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest

היזמ/ים

כיתות תלת-גיליות | ״גם בית, גם ספר״

כיתות אם רב-גיליות המקדמות חונכות בין התלמידים, למידה בקצב מותאם אישי ופיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות
hidethisfield

היוזמה שהכלי פותח במסגרתה | תקציר

המרחב הרב גילי בכיתות-האם מאפשר צמיחה הדרגתית של הלומד בתוך הקהילה שלו תוך שינוי תפקידיו הלימודיים, הוראה מותאמת והתאמה אישית ע"פ התקדמות אישית, טיפוח כישורי חברה וחיים בקהילה ולמידת עמיתים המובנית בתוך סביבת הלימודים התלת גילית.

מטרה או תועלת צפויה

המרחב הרב גילי בכיתות-האם מאפשר צמיחה הדרגתית של הלומד בתוך הקהילה שלו תוך שינוי תפקידיו הלימודיים, הוראה מותאמת והתאמה אישית ע"פ התקדמות אישית, טיפוח כישורי חברה וחיים בקהילה ולמידת עמיתים המובנית בתוך סביבת הלימודים התלת גילית.

קהל יעד

hidethisfield

תנאים מקדימים: הכנות, חומרים, ציוד

 • סביבה לימודית – מרחבי ומרכזי למידה המאפשרים עבודה בקבוצות, כגון ישיבה על שטיח, אזורי הקניה לקבוצות וליחידים, חצר לימודית ואף אזורי לימוד מחוץ לביה"ס – במקום הסביבה המסורתית של שולחנות וכיסאות מול לוח.
 • חומרי הלמידה והתכנים – הכנת חומרים מוחשיים ומובנים לקידום מטרות הלמידה בשפה, מתמטיקה, כישורי חיים, חושים ונושאים בינתחומיים.
 • הכשרת מורים לניהול כיתה רב-גילית.
 • כלי הערכה מעצבת מותאמים לילדים בפרט ולכיתה בכלל.

הוראות הפעלה: קחו ועשו זאת לשלכם!

בעת חלוקה לכיתות רב גיליות, יש לקחת בחשבון את ההיבטים הבאים : 

שינוי המבנה הפיזי- כך שיאפשר מקום ללמידה מגוונת בתחומי תוכן וליבה שונים. הכיתה תהיה בנויה ממרכזי למידה במגוון סגנונות ישיבה – מליאה, ישיבה פרטנית, ישיבה בקבוצות קטנות ועוד.

תרגולים – יאפשרו חזרה והעמקה בחומר הנלמד ויפתחו לומד עצמאי, מיומנויות וידע משמעותי.

חינוך חברתי – הבוגרים בכיתה התלת-גילי יפתחו אכפתיות, יזמות, עבודת צוות ומנהיגות ויובילו את חבריהם לכיתה לחיים בחברה הטרוגנית ותומכת.

חינוך רגשי אישי– לכל ילד וילדה ימצא המקום ותחום העניין שבו יוכל לצמוח ולהעשיר את סביבתם.

צוות חינוכי – כל כתה תאויש בו-זמנית על ידי יותר מורה אחד.

תכנית עבודה – לכל כתה תהיה תכנית עבודה חודשית / יומית ידועה למורים ולתלמידים.

סדר היום – יכלול התכנסות במליאה לשיח משתף בנושאים מתחומי האקטואליה או נושאים לימודיים /חברתיים/רגשיים

הקניות ידע – יתבצעו באמצעות הוראה פרונטלית שתתרחש בקבוצות קטנות ולזמן קצר, לפי קצב אישי וע"פ תה"ל של מ.החינוך. לצידה זמנים להוראה דיפרנציאלית – אישית או בקבוצות קטנות לכתה יהיו הרגלי התנהגות ולמידה ידועים ומחייבים.

טיפים

 • מומלץ להכיר את תפיסת ומודל הלמידה של מונטסורי, למידת מתודות של מגוון דרכי הוראה למידה וארגון לומדים.
  כדי להצליח ביישום הכלי מומלץ לשים דגש לפיתוח המקצועי של המורים. וחשובה יצירת יצירת מערך תמיכה למורים בתהליך היישום.
 • הכנת חומרים וסביבת למידה ראשונית לפני תחילת היום– חשוב לבנות קהילה לומדת יציבה ומשמעותית, המשתפת בהכנת החומרים.
 • חשוב להתמקד במיומנויות ניהול כיתה מדויקות = לראות כל ילד, להבנות כללי לימוד לכל הכיתה בשיתוף הילדים, לבנות אמנות כיתתיות ללמידה בכיתה 'מזמזמת'.
 • יישום מיטבי דורש תהליך ארוך ורפלקטיבי של העשייה בכיתה.

רציונל

כיתות תלת-גיליות = גם בית גם ספר

הכיתות התלת גיליות מזמנות לכל ילד/ה התנסות בתפקידים חברתיים בתוך הכיתה, כגון הוראת עמיתים, עבודת צוות, סיוע פרטני, וחניכת הזולת.

המרחב המיוחד מחייב את המורים להתאים לכל ילד/ה את התכנים והמיומנויות המתאימים לו, ולהשתמש בהטרוגניות בכיתה ללמידה משמעותית – חברתית, קוגניטיבית ורגשית, ומאפשרות למידה עד הקצ"ה, כלומר למידה מתוך:

 • קצב אישי
 • צמיחה
 • הפחתה של תחרות ומתח

קבצים

hidethisfield

רקע ומידע נוסף על הכלי

גישת מונטסורי, דוגלת בהוראה מהמוחשי למופשט, בחשיפת הלומדים לסביבת לימוד מגוונת, מאתגרת ומסקרנת ובטיפוח לומד עצמאי ואקטיבי.

הגישה מזמנת הוראת עמיתים ופיתוח אחריות ומנהיגות. גישה כזו שוללת חד גיליות ואחידות בתכני הלמידה ובדרכי ההוראה משום שאלה מעצימים תחרות ומתח, אינם מאפשרים חשיפת לומדים למגוון טווחי התפתחות ומפחיתים למידה טבעית של לומד צעיר מלומד מיומן ובוגר יותר. הדיפרנציאליות והמענה האישי מוטמעים באופן עמוק בסביבת הלמידה התלת גילית ומחייבים התאמה אישית וקשר עמוק בין תלמידים ומורים.

קהילות לומדות תלת גיליות מכילות בתוכן מסרים סמויים וגלויים שונים מאלו בכיתות החד גיליות. הלומד בקהילה התלת גילית מצוי באופן קבוע בקהילה בה הוא מתקדם בקצב המתאים לו, חשוף למגוון חומרים ברמות שונות, ללומדים בוגרים ומיומנים יותר ולמחנך המכיר אותו מקרוב ודואג למגוון צרכיו. העשייה החינוכית בקהילה כזו מחייבת את המחנך להשתמש במגוון דרכי הוראה, למידה והערכה: הוראה דיפרנציאלית בקבוצות קטנות, הבניית לומד עצמאי, פריסת מערכת מורכבת של הקניות ותרגולים ומעקב צמוד אחר הישגי הלומדים וקידומם.

כל אלה הם רק חלק מתפקידי המחנכים בקהילות הלומדות התלת גיליות. מחנכות ותיקות שעבדו שנים בכיתות חד גיליות מעידות על סיפוק מתהליכי ההוראה במגוון הגילאים ומיחסי הגומלין העשירים בין לומדים בוגרים לצעירים. ההוראה בקבוצות הקטנות מאפשרת קשר הדוק עם הלומדים ולמידה תמידית ורציפה של הילדים כולם ללא קיבעון בתפקידיהם בתוך הקהילה הלומדת.

מקורות ללמידה:

למידה משמעותית מתרחשת תוך כדי יחסי גומלין עם הסביבה וכפעילות חברתית (לוין, 1998, לביא, 2000, פרקינס, 1998, Wenger, 1998). יחסי הגומלין הנוצרים בקהילות רב גיליות משמעותיים יותר לילדים לאורך זמן.

· למידה משמעותית מתרחשת בטווח ההתפתחות הקרובה של הלומד ובתקופות רגישות מסוימות שלו (ויגוצקי, 2003, פיאז'ה, 1974, Montessori,1995).

בניית שייכות וזהות אישית וחברתית (Wenger, 1998).

הטרוגניות עשויה להאיץ למידה ולא לעכב אותה (גודלד ואנדרסון, 1976).

סביבת למידה עשירה ומורכבת שתאיץ תהליכי למידה בכיתה(Veennman,1995).

תהליכי שינוי בארגון יוצרים רפלקציה תמידית על העשייה החינוכית  (סרג'יובני, 2002, קוטר, 2003).

תומכי יישום

hidethisfield

על היזמ/ים

hidethisfield

אודות המוסד בו פותח הכלי

hidethisfield

יוזמת על

כלים נוספים של היוזמה