אתגר 18 – למען עתיד האנושות | טינג גלובל

הזמנה להצטרפות לתהליך מדהים בן 18 ימים של קיימות ומנהיגות!