שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

היזמ/ים

פדגוגיה מוטת עתיד | מסלולי הרצה | אגף מו״פ וניסויים | משרד החינוך

בשנה"ל תשע"ט השתתפו 42 מוסדות חינוך מכל רחבי הארץ בתכנית ״מסלולי ההרצה" של יחידת פדגוגיה מוטת עתיד באגף מו"פ, ניסויים ויוזמות. מדובר בכ120- אנשי חינוך חדורי מוטיבציה המייצגים את כלל מערכת החינוך, מכל הגילאים והמגזרים, שנבחרו בקפידה וצלחו את אירוע הפמ״עתון (האקתון לפדגוגיה מוטת עתיד) שהתקיים בחודש אוקטובר. אנשי החינוך השתתפו לאורך השנה בלמידה אקדמית וסדנאות התנסות בנושא יישום פדגוגיה מוטת עתיד. ביוני 2019 לקחו חלק באירוע ה,Demo Day- שהיה השלב הסופי בתהליך ובו הציגו בפני קהל ושופטים את המיזם שלהם. אירוע זה סיכם שנה שלמה של פיתוח יוזמות ופרקטיקות מגוונות, מדויקות, חדשניות ומוטות עתיד. באירוע נבחרו שישה זוכים – יוזמה אחת בכל קטגוריה של ששת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד, וכן שישה זוכים נוספים שיוזמתם הביאה לידי ביטוי באופן ישיר את התמורתיות ותפישת המוסד כולו שכזה. בדו"ח זה הנגשנו את כלל תוצרי מסלולי ההרצה של בתי הספר שהשתתפו, עבורכם - העוסקים במלאכת החינוך.
hidethisfield

תיאור היוזמה: קחו והפכו אותה לשלכם!