איומים-חדשים-פוגעים-בביטחון-הכלכלי

איומים חדשים פוגעים בביטחון הכלכלי

הגלובליזציה והטכנולוגיה, שינו לחלוטין את איכות החיים והרווחה האישית של רוב אוכלוסיית העולם ביחס בעשורים האחרונים. אך בה בעת מסתמנים איומים חדשים ולא צפויים שמן הראוי להתייחס אליהם בהקדם. אנשים רבים חשים פחות בטוחים לגבי כספם ועבודתם, ומודאגים בשל העלייה בחובות משקי הבית והפסד רווחים צפוי כתוצאה מאבטלה (מפורט בפרק המגמות כלכליות). בעולם של צמיחה אורבאנית, והזדמנויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות הקיימות בערים גדולות, המגמה בולטת יותר בקרב האוכלוסייה שעדיין חיה באזורים כפריים. באזורים אלו צמצום חקלאיות ותעשיות מסורתיות מצריך פיתוח וגיוון פעילויות כלכלית אלטרנטיביות, כגון, תיירות. גם מציאת מקום מגורים במקום בטוח ובתנאים הוגנים נעשית קשה יותר מיום ליום ויחס המחיר בית-הכנסה עלה ועולה במדינות רבות. מקום מגורים בטוח ומובטח משפיע אף הוא ישירות על הרווחה האישית מהיותו צורך אנושי בסיסי על מנת לגדל משפחה. צפיפות דיור היא בעלת השפעה שלילית על הבריאות הגופנית והנפשית, יחסים עם אחרים, ועל התפתחות הילדים[1]. בנוסף, נפגעת תחושת הרווחה האישית, למרות רחובות בטוחים יותר וירידה בשיעורי הפשע, עקב התגברות תחושת סיכון נתפס ותחושת פגיעות[2]. פשע עלול להוביל לאובדן חיים ורכוש, כאב פיזי, לחץ פוסט טראומטי וחרדה.

[1] Better Life Index, 2018

[2] Better Life Index, 2018

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.