אמון-יורד-כלפי-השלטון-ומעורבות-עולה-של-אזרחים-בענייני-ציבור

אמון יורד כלפי השלטון ומעורבות עולה של אזרחים בענייני ציבור

מדינת הלאום[1] אשר נתפסה בעבר כ"ריבון", מתחרה עם מוסדות בינלאומיים ושחקנים שבעבר נתפסו כחברות בת של המדינה, דוגמת הערים. המדינה עדיין נתפסת כאחראית לשלום אזרחיה, ולראיה מגפת הקורונה (וירוס Covid 19 ) העלתה לאחרונה בחדות יתר את אחריות המדינה לבטחון הבריאותי והכלכלי של אזרחיה, שעה שאלו מפגינים ירידה באמון כלפי גופי השלטון ועלייה בתסיסה הפוליטית וחברתית. הגלובליזציה המקדמת צמיחה כלכלית חסרת תקדים, תורמת גם להרחבת פערי ההכנסה בין מדינות ופרטים ובין אזורים כפריים ועירוניים, במונחי הזדמנויות וגישה לשירותים. אי שוויון כלכלי מוביל לאי שוויון הזדמנויות, המיתרגם לפערים גדולים ברווחת האוכלוסייה וגורר אי שקט פוליטי וחברתי. כתוצאה, המעורבות האזרחית עולה, לעיתים בניגוד למדיניות השלטון ומתבטאת הן במהומות והפגנות, והן בנפילת אחוזי הצבעה ומערערת מחויבות לשלטון ונאמנות אזרחית .

[1] OECD (2019), Trends Shaping Education 2019, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.