הגברת-אי-הודאות-בהשקעות-לטווח-ארוך

הגברת אי הודאות בהשקעות לטווח ארוך

האתגרים הסביבתיים והכלכליים עלולים להתעצם במהלך העשורים הבאים, והדבר עלול לגרום נזק בלתי מתקבל על הדעת לכלכלה ולמרקם החברתי של המדינה והעולם. אתגרים אלו מייצרים דילמה מטרידה עבור דור הנוכחי של מקבלי ההחלטות והמצביעים, האם להקריב היום קורבנות כדי להתמודד עם משבר פוטנציאלי העלול להתרחש בעשורים הבאים. מנהיגים פוליטיים צריכים לשקול שני סוגים שונים של סיכון בבואם להתמודד עם אי הודאות של החלטות לטווח רחוק מדי. הסיכון הראשון הוא שייתכן והמשבר לטווח הארוך לא יתממש ואילו הסיכון השני הוא אי-צמצום/פיתרון המשבר למרות הקורבנות שיוקרבו. ההשלכות של כישלון הן לעיתים בלתי הפיכות – ההתחממות של כדור הארץ, משבר האנרגיה והמשבר הפיסקאלי יגבו מחיר נוקב מאומה שלא נערכה. האם לפקידי הציבור שלנו יש תמריצים פוליטיים מספיקים לפעול מתוך ראיית הנולד? מנהיגים פוליטיים נמצאים תחת לחץ גדול יותר ממגוון רחב יותר של קבוצות אינטרסים וסיקור תקשורתי בלתי פוסק, סביבה המעודדת זהירות פוליטית יותר מאשר מנהיגות פרואקטיבית. לאור זאת, מערכת החינוך צריכה להקנות כישורי חשיבת עתיד ללומדים, לתת להם כלים להתמודדות עם סוגיות מעין אלו כדי להצמיח את מנהיגי העתיד.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.