חיזוק-הבטחון-האישי-והפיסי-לקידום-רווחה-אישית

חיזוק הבטחון האישי והפיסי לקידום רווחה אישית

חשש מאירועי מזג אוויר קיצוניים או צורך להתמודד עם אירועי טרור, דורש לבחון בניית מבנים העמידים בפני הפורענויות הללו ולהבטיח תקני בטיחות בבתי ספר ובמרחבי המשחק. בתחום הבריאות, יש לטפח את אוריינות הבריאות, כולל קבלת החלטות מושכלות לגבי שימוש נכון באנטיביוטיקה וחשיבות החיסונים לכל קבוצות הגיל, וקידום הרגלי תזונה נכונה ופעילות ספורטיבית. בהיבט הנפשי חשוב להיות ערים למגמת הדיכאון הגובר בקרב בני הנוער ולהתפתחות נרטיבים רעילים. נרטיבים ומדדי הצלחה והישגיות מעצבים שאיפות, בחירות והתנהגויות של הלומדים ופוגעים בבריאותם הנפשית. מדדים עכשוויים של הצלחה בחינוך הנשענים על מודלים כלכליים והצפה של חדשות מזויפות גורמים לאנשים לאבד קשרים חברתיים חיוביים ומערכות יחסים תומכות. תופעה זו, המכונה "מגפת זיהום חברתי", עלולה להשפיע על בריאות הציבור, ובמיוחד על אוכלוסיות בודדות וחלשות. כדי להתמודד עם תופעות כגון נרטיבים רעילים, פייק-ניוז, וחרמות חברתיים, על מערכת החינוך להשקיע במיומנויות כמו תקשורת ומערכות יחסים בינאישיים, חוסן אישי, מודעות עצמית, חשיבה ביקורתית ועוד. בנוסף, עליה לבחון דרכים לצמצום הלחץ בתהליכי קבלה למוסדות לימוד, למתן מגוון אפשרויות המותאמות ללומדים, ולהתמודדות עם גזענות, סקסיזם ואי-שוויון כלכלי.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.