חיזוק-תחושת-שייכות-ונכונות-למעורבות

חיזוק תחושת שייכות ונכונות למעורבות

תחושת השייכות והנכונות למעורבות אזרחית נמצאות תחת מתקפה, בשל מגמות עולמיות, אך נראה שהצורך האנושי בתחושת שייכות והרצון למעורבות אזרחית אינו נעלם אלא משתנה בלבד. הם משתקפים בריבוי הרשתות החברתיות והיוזמות הבינלאומיות הגורפות המובלות על ידי אקטיביסטים דוגמת גרטה טונברי. מדינות לאום נדרשות להיות ערות לדיסוננס שבין עליית האינדיבידואליזם וצמצום תחושת השייכות לבין קידום המעורבות האזרחית והסולידריות הלאומית, תוך שמירת הזהות האישית והאתנית של כל פרט באוכלוסיית במדינת הלאום. כישלון בהתמודדות עם אתגר זה עלול לגרום להן לאבד את הלגיטימציה לקיומן וכבר הציג צזנה[1] את חזונו לגבי מדינות ענן, אשר אזרחות בהן תלויה אך ורק בבחירה של האזרח.

[1] צזנה, ר. (2017) השולטים בעתיד: הון-שלטון, טכנולוגיה, תקווה

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.