ירידה-בשיעור-הילודה

ירידה בשיעור הילודה

שיעור ילודה גבוה, מאפיין לרוב מדינות בשלבים ראשונים של פיתוח כלכלי, זאת מאחר ובחברות מבוססות חקלאות, ילדים מהווים נכסים כלכליים. הם עוזרים מגיל צעיר בכלכלת המשפחה ומהווים להורים ביטוח לזקנתם. מכיוון שבאזורים אלו שיעורי תמותת הילדים לרוב גבוהים, הורים מביאים לעולם מספר רב של ילדים. מאידך, במדינות מפותחות, בהן חינוך הוא לרוב חובה עד גיל 16, הילדים הופכים לעלות כלכלית, מה שמהווה תמריץ לצמצום גודל המשפחה. מעבר לכך, אם בעבר מגמות דמוגרפיות הושפעו בעיקר משיעור תמותה וילודה, הרי שבעשורים האחרונים, נתונים דמוגרפיים על פני כדור הארץ, מושפעים מאוד ממגמת הנדידה הכוללת עלייה והגירה.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.