למידה-מכוונת-עצמית

למידה מכוונת עצמית

הצורך בהסתגלות, התפתחות והתחדשות עצמית לאורך כל החיים מייצר צורך ביכולת למידה מכוונת עצמית לאורך כל החיים. פרקטיקות של למידה מכוונת עצמית, המאפשרות ללומד ללמוד באופן עצמאי ולנהל את למידתו, יאפשרו לו לבנות מיומנויות למידה, להתאמן בבחירה ובניהול הלמידה ולהניח את הבסיס ללמידה מכוונת עצמית לכל החיים[1]. לדוגמא, באופן מסורתי, כאשר לומדים מפרים חוקים, נעשה שימוש בעונש כדי להרתיע עבירות עתידיות. אולם יותר ויותר בתי ספר נוקטים גישה שונה של צדק משקם לפתירת בעיות בנושאי משמעת. גישת הצדק המשקם מבוססת על דיאלוג בין התלמיד, המורים, הנהלה וכל שותף אחר שמטרתו קבלת החלטה כיצד לתקן את העוול. גישה זו מסייעת לתלמידים להבין את ההשלכות של מעשיהם ומדוע החוקים קיימים, משיגה תוצאות טובות יותר ובונה את הקהילה[2].

[1] https://selfdesign.org/

[2] https://mdreducation.com/2019/02/13/education-trends-2019/

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.