למידה-מכוונת-ערכים-פנימיים

למידה מכוונת ערכים פנימיים

למידה זו היא פועל יוצא של הצרכים, תחומי העניין של הלומדים והיא מעוצבת על ידי הערכים הפנימיים שלהם. בלמידה זו הלומדים בוחרים בעצמם מה ילמדו ובאיזה אופן ובכך מייצרים סביבת הלמידה חיובית, מצמצמים מתחים ועימותים במערכות היחסים בין מורים לתלמידים ומשחררים זמן הוראה ולמידה משמעותי. בנוסף, למידה זו מציידת את הלומדים באינטליגנציות מגוונות, במיומנויות חברתיות ובגישות וערכים להצלחה בבית הספר ולאורך חייהם.[1].

[1] https://www.ledbury.hereford.sch.uk/values-based-education/

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.