לרתום-את-כוח-המגוון-לקידום-כשירות-גלובלית-ורב-תרבותית

לרתום את כוח המגוון לקידום כשירות גלובלית ורב תרבותית

מדינה בעלת מגוון כה רחב של אוכלוסיות, יכולה לנצל את המגוון כדי להעשיר את הלומדים ולפתח אצלם מיומנויות גלובליות ורב תרבותיות. זאת באמצעות שיתופי פעולה ביניהן תוך שמירה על הצביון האישי-הקהילתי של כל אוכלוסייה ומתן מקום לשונה ולאחר. בתי הספר ייצרו קשר ויכירו את מגוון המשפחות, המסורתיות והמודרניות בתרבויות השונות, יבצעו פרויקטים רב תרבותיים, יחשפו את הלומדים לתרבויות שונות ויפתחו אצלם את היכולת לנהל אינטראקציות בין תרבויות.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.