מבוא-אתגרים-לחינוך-ממגמות-סביבתיות

מבוא | אתגרים לחינוך ממגמות סביבתיות

על מערכת החינוך להעלות את המודעות של הלומדים לאתגרים הגלובליים והמקומיים הנגזרים מהמגמות הסביבתיות. יש ללמד כיצד ניתן להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שכל פרט משאיר בעולם, לחנך לצריכה מינימאלית, בת קיימא וידידותית לסביבה, הפחתת מזון מן החי, ולשמירה על ניקיון הסביבה ולצריכה נבונה של המים. האסטרטגיה היעילה ביותר לקידום התנהגות אחראית מבחינה סביבתית ועמדות חיוביות לגבי נושאים סביבתיים, היא חשיפה למסרים פשוטים ויישומיים דרך מערכת החינוך המגבירים את מודעות הלומדים. למערכת החינוך תפקיד מרכזי בעיצוב עמדות, בשינוי נורמות התנהגות ובייזום פעולות של נטילת אחריות אזרחית לשמירה על הסביבה. מקומו של החינוך הסביבתי במערכת החינוך הולך ומתחזק ומתחזקת גם ההבנה כי על מנת להבטיח את עתיד הדורות הבאים יש לזרוע היום את הידע ולפתח מחויבות ואחריות לשמירה על הסביבה[1].

[1] http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0512.pdf

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.