מבוא-הערכה

מבוא | הערכה

מדדי ופרקטיקות ההערכה מסייעים לשקף את תהליך הלמידה ואת היכולת של הלומד להשיג את יעדי הלמידה שלו.

המגמות בתחום הערכה מתמקדות בפיתוח של שיטות, כלים וטכנולוגיות להערכה אפקטיבית ויעילה של כשירויות, מיומנויות גישות וערכים, של הישגי התלמידים  ומוכנותם לאקדמיה, ושל התקדמות בית הספר. הן מתייחסות לזהות המעריכים, ליעדי ההערכה (הערכת תוצאות ותהליך הלמידה), למושאי ההערכה (ידע מיומנויות גישות וערכים) לשיטות הערכה, לטכנולוגיות ההערכה וכד. טכנולוגיות חדשניות ומגמות מתקדמות בהוראה ובלמידה מניעות דפוסים ושיטות חדשניות להערכת למידה העשויות להוביל לשינויים חיוביים ובני קיימא בחינוך.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.