מבוא-_-מגמות-חברתיות-גלובליות

מבוא | מגמות חברתיות גלובליות

כוחות חברתיים סוציו-תרבותיים[1], עובדות וחוויות משפיעים על עמדות, דעות, אורח חיים ואינטרסים של הפרט והארגון ומכתיבים את אופן התנהגותם. שינויים בהתנהגות האנושית נגזרים משינויים במגמות, כמו: דמוגרפיה ותוחלת חיים, סגנון חיים ותרבות פנאי, מגוון אנושי – גזע, מגדר, מוצא אתני ודָת, חינוך, הַשׂכָּלָה ומצב כלכלי, התפלגות האוכלוסין – הגירה ועיור, חיי משפחה ומגוון משפחות, תרבות, ערכים, בטחון ובריאות. שינויים במגמות הינם פועל יוצא של יחסי גומלין בין כל המגמות, חברתית, טכנולוגית, כלכלית, סביבתית ופוליטית, כאשר כל שינוי, בתנאים שונים, בא לידי ביטוי באופן שונה וכל שינוי בתורו מושפע ומשפיע כסיבה ומסובב על הפרט, הקהילה והעולם כולו. לדוגמא, יחסי גומלין בין מגמות דמוגרפיות וההיבט הכלכלי משפיעים ישירות על שיעור הילודה. דוגמא נוספת ליחסי גומלין בין מגמה חברתית וההיבט הפוליטי היא ענישה גופנית.
[1] https://ceopedia.org/index.php/STEEP_analysis

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.