מבוא-מגמות-סביבתיות-גלובליות

מבוא | מגמות פוליטיות גלובליות

קובעי המדיניות מתמודדים עם התפתחויות חדשות ויוצאות דופן הנובעות משינויים פוליטיים בעולם לצד ההתפתחויות הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות והטכנולוגיות. התפתחויות אלו  מחייבות שינוי במיקוד ההתנהלות והעשייה של פוליטיקאים ומקבלי החלטות. ההחלטות הפוליטיות משפיעות על כל מרכיבי החברה, בין אם מדובר ביחידים, משפחות, מוסדות, עסקים וארגונים כלכליים, אקולוגיים וחברתיים. החלטות פוליטיות צריכות לתת מענה לאתגרים מורכבים העשויים להופיע באופן מואץ עוד יותר בשנים הבאות. ״כאשר הפוליטיקאים נכשלים במבט מעבר לבחירות הבאות או מעבר לציוץ האחרון, הם מזניחים את זכויות הדורות הבאים״ טוען הפילוסוף רומן קרזניק[1]. בהקשר זה הכרת המגמות הפוליטיות ברמה הלאומית והמקומית היא חלק מהותי מתכנון ופיתוח אסטרטגיה בחינוך. פרק זה מתאר את המגמות הפוליטיות העשויות להשפיע על עולם החינוך בשני הקרובות.

[1] https://www.bbc.com/future/article/20190318-can-we-reinvent-democracy-for-the-long-term

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.