מגוון-אוכלוסיות-כמקדמות-הזדמנויות-לחינוך-חדשני

מגוון אוכלוסיות כמקדמות הזדמנויות לחינוך חדשני

בני 65 פלוס הם פלח האוכלוסייה הצומח במהירות הרבה ביותר כיום, אך הוא כמעט אינו מנוצל. ככל שאדם נשא בתפקיד בכיר ואחראי יותר, הוא לרוב יעבוד פחות או יסתפק בנישה מאוד ממוקדת של ייעוץ. מדי שנה מתווספת כמות נכבדה של מקצוענים ממגוון תחומים אשר עשויים להיות "ראשי גשר" בין המערכת הכלכלית-עסקית והחינוכית, וראשי חץ לקידום תוכניות חינוכיות מוטות עתיד. מערכת החינוך מצידה נדרשת להזניח את התפיסה הדוגלת בהתאמת האוכלוסייה החיצונית לדרישות המערכת כמנהלים או מורים ולקדם פתיחות ונכונות לשילוב מגוון אוכלוסיות במערכת המעורבת. עליה לעודד תפקידים שונים שאינם בהכרח ממוקדי פדגוגיה אלא בעלי מקצוע העשויים לתרום ללומדים לפתח כשירויות נדרשות לעיצוב עתיד אישי מיטבי.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.