מקצועות-מתעוררים-מספקים-הזדמנויות-חדשות-לתעסוקה

מקצועות מתעוררים, מספקים הזדמנויות חדשות לתעסוקה

מקצועות מתעוררים, מספקים הזדמנויות חדשות לתעסוקה בכלכלה ירוקה, מדע הנתונים ובינה מלאכותית, הנדסה, מחשוב ענן ופיתוח מוצרים. בנוסף, החשיבות העולה של הפרט ורווחתו יוצרים ביקוש רב למשרות בתחום הטיפוח האישי, המודעות העצמית והבריאות הנפשית, שיווק, מכירות וייצור תוכן, אמנות ותרבות. כדי להכין את הלומדים לעבוד במקצועות המתעוררים נדרשת מערכת החינוך להתמקד ביתר שאת במיומנויות, גישות וערכים וללמוד בעצמה כיצד מכשירים את הלומדים למקצועות שעדיין לא קיימים באמצעות מערכות הכשרה קיימות ובהכשרה במקומות העבודה. עובדים בכל הרמות נדרשים להשקיע יותר ויותר זמן כדי לגשר על פערי המיומנויות ומעסיקים נדרשים להשקיע הרבה יותר בפיתוח עובדים קיימים ובחיפוש אחר עובדים חדשים מתאימים. דרישות אלו משנות יחסי עובד-מעביד[1] ואת מבנה כוח האדם הארגוני ועלולות לפגוע בביטחון התעסוקתי של העובדים ולהרחיב פערים חברתיים לטובת בעלי הכישורים הנדרשים. לכן, יש לעורר, לתמרץ ולהעצים הון אנושי מותאם הן מקרב צעירים אשר יהוו את ליבת המועסקים בדורות הבאים, והן מקרב מגוון אוכלוסיות אשר היסטורית תרמו פחות לעולם התעסוקה אבל מהוות פוטנציאל חשוב לעתיד כמו מבוגרים, נשים ומגזרים פחות יצרניים. כמו כן, יש להתאים את אופן ומועדי הלמידה לצרכים העכשוויים. למידה ממוקדת בגיל צעיר, חשובה אך אין בה די אלא נדרשת למידה לאורך החיים.

[1] https://www.weforum.org/agenda/2018/09/future-of-jobs-2018-things-to-know/

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.