עיצוב-מדיניות-חינוכית-לצמצום-פערים-חברתיים-וקידום-שיוויון-הזדמנויות-בחינוך

עיצוב מדיניות חינוכית לצמצום פערים חברתיים וקידום שיוויון הזדמנויות בחינוך

סוגיית שוויון ההזדמנויות במערכות חינוך[1] זוכה לחשיפה גוברת בתקשורת ובשיח הציבורי והפוליטי, ועיצוב מדיניות חינוכית מחייבת התייחסות למגמות עולמיות לצד תיאום בין תחומים מרכזיים בחינוך, כמו: תכנון לימודים, הוראה והכשרת מורים בדגש על הוראה, מורים, הכשרתם ואיכותם. בנוסף, אחד החסמים בתהליך צמצום פערי השכלה נובע מתחושת האיום בקרב השכבות החזקות וגורמת להם לעקוף את המדיניות. לכן יש לספק לאוכלוסיות חלשות הוראה משלימה ולהתאים את ההוראה לצורכי התלמידים.

[1] יש סיכוי לשינוי?  תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך. (2017) עורכים: ארביב-אלישיב, פניגר ושביט https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104439749#4.3396.4.none

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.