עלייה-בהכרה-במגוון-ורב-תרבותיות

עלייה בהכרה במגוון ורב-תרבותיות

החל מסוף המאה ה -18, דמוקרטיות מודרניות מרחיבות בהדרגה את זכויות האזרח לקבוצות שהודרו במקור, כמו נשים ומיעוטים אתניים. הן נלחמות בדעות קדומות ואפליה, שואפות לטיפוח סובלנות והבנה בין תרבותיות ולקידום יחסים הוגנים בין כל האזרחים. עם זאת, עדיין לא הושג איזון הוגן בין כל הצדדים בחברה מגוונת, ואף קיימים אותות לנסיגה  במדינות לא מועטות בעולם. בתחום המגדרי, ניכרות מגמות לשוויון תוך התמקדות בפערי שכר ומדיניות חופשת הורים גמישה. אך פערים מגדריים בחינוך כגון בחירת הנושאים ללמידה מופיעים כבר בגיל צעיר ועלולים להוביל לאי שוויון בהזדמנויות לתעסוקה וקריירה בין גברים ונשים. במקביל, מספרם הגדל של גברים הנוטלים חופשת אבהות מאפשר לנשים לחזור לשוק העבודה ולשנות את התפיסה לגבי מחויבותן ותרומתן הארגונית.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.