עלייה-במגוון-משפחות-וירידת-מוסד-הנישואין

עלייה במגוון משפחות וירידת מוסד הנישואין

מאפייני המשפחה המודרנית השתנו לחלוטין במאה ה-21. זוגות רבים בוחרים בשותפות אזרחית ולא בנישואין, לידות מחוץ לנישואין כבר אינן חריגות, והטאבו המקיף על ילדים שנולדו מחוץ לנישואין דועך. גירושין נתפסים כנורמה מקובלת ושיעורם עולה, שיעור הנישואין יורד, ומגוון רחב של סוגי משפחות מתפתח כנגזרת משינויים בכלכלה, בטכנולוגיה, ובערכי החברה. מגוון סוגי המשפחות כולל למשל: משפחות חד הוריות; שלושה דורות או יותר בבית אחד; הורים לא נשואים או נשואים בשנית; אחים וחצי אחים; משפחות חד מיניות; משפחות מעורבות תרבותית, דתית או גזעית.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.