עלייה-בשביעות-הרצון-בחיים

עלייה בשביעות הרצון בחיים

שביעות רצון בחיים נמדדת ביחס לאופן בו אנשים מעריכים את חייהם כמכלול ולא רק את רגשותיהם הנוכחיים[1]. ההתפתחויות הטכנולוגיות והגלובליזציה תורמות לצמיחה כוללת ולהתפתחות כלכלה משותפת המאפשרת גישה טובה יותר למוצרים ושירותים. גורמים אלו כמו גם עלייה בתחושת הבטחון, זמינות שעות פנאי, ובריאות משופרת תורמים לתחושת הרווחה הכוללת של כלל האוכלוסייה ולעלייה בשביעות הרצון של האנשים מחייהם. על מגמת העלייה הכוללת בשביעות הרצון מעיבות ההשלכות של מגמות כמו השימוש במסדי נתונים גדולים הפוגעים בתחושת הפרטיות ויוצרים תחושת חוסר בטחון המשפיעה מאוד על החוויה המקוונת, אירועים כמו מגפות או תחושה של שלטון מנוכר ולא אמין.

[1] Better Life Index, 2018

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.