עליית-האינדיבידואליזם-וצמצום-תחושת-שייכות

עליית האינדיבידואליזם וצמצום תחושת שייכות

אנשים רבים בעולם חיים יותר ויותר במנותק מהשייכות הלאומית, ותחושת השייכות המסורתיות לקהילה, לכנסייה או למקום העבודה מצטמצמת. אך המסגרות הרגולטוריות ורשתות הבטיחות החברתיות עדיין פועלות ברמה של מדינת הלאום. בסביבה זו, תופעות כמו העלמת מס מעלות תהיות אם הזדמנויות על-לאומיות באות לעיתים על חשבון הסולידריות הלאומית. עם זאת, הרעיון של "חברת רשת" מרמז שייתכן שתחושת השייכות משתנה, ולא נעלמת ואירוע כמו מגפת הקורונה המגביה גבולות בין מדינות ועוצר כמעט לחלוטין ניידות, כבר יוצר יחסי גומלין מסוג חדש בין הפרט והשלטון.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.