עליית-כוחה-של-המדיה-המזויפת

עליית כוחה של המדיה המזויפת

בעתיד הלא רחוק בינות מלאכותיות יספקו ייעוץ ותמיכה לכל פוליטיקאי. הן יתרגמו אוטומטית שפות שונות, כולל התייחסות לקונטקסט, לסוגיות תרבותיות, ואתיות. הן יציעו לפוליטיקאי דרכים שונות להתנסח בהתאם לכללים ולקודים המקומיים. הבינה המלאכותית תפחית את רמת המאמץ הנדרש כדי לתקשר עם הציבור ועם מקבלי ההחלטות בכל מדינה. בינות מלאכותיות כיום מספקות את היכולת לכל אדם להפיק את סוג המידע שאנו כבני-אדם מגיבים אליו בצורה המידית והחזקה ביותר- מידע ויזואלי. כבר היום נעשה שימוש בטכנולוגיות דיפ פייק[1], היכולות לדמות מנהיגים במצבים שונים האומרים דברים שלא אמרו מעולם או שאומרים את דברם באופן טוב יותר מאשר במציאות. המדיה המזויפת מטשטשת את הגבול בין המציאות האמיתית למציאות הסינתטית המומצאת ומערערת את הביטחון בתיעודים של המציאות שעד כה נתפשו כמהימנים ביותר. התמודדות מערכת החינוך עם המגמה היא בעיקר דרך העצמת המודעות והיכולת לחשיבה ביקורתית.

[1] https://ars.electronica.art/center/de/obama-deep-fake/

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.