עליית-מרכזיותה-של-ישראל-ביחס-לתפוצות

עליית מרכזיותה של ישראל ביחס לתפוצות

תחזיות שנעשו במסגרת "ישראל 2020"[1] מורות כי בדור הקרוב כמחצית מהעם היהודי יתגורר בישראל ובכלל זה כשליש מהאוכלוסייה הצעירה, דבר שימצב את ישראל כמרכז הכובד הדמוגרפי של העם היהודי. ישראל תהיה  הישות היחידה המסוגלת לשמור על הקשרים עם כל הקהילות היהודיות ומחויבותה להמשך קיומו של העם היהודי תתבסס, בין השאר, על יכולתה להציע מקום מקלט פיסי ליהדות העולם ולסייע להם בהתערבות אקטיבית ובמבצעי הצלה.

[1] https://surveys.sni.technion.ac.il/files/events/israel2020/heb_takzir.pdf

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.