ענישה-גופנית

ענישה גופנית

ענישה גופנית אשר היוותה נורמה התנהגותית עד העשורים האחרונים, הפכה לטאבו, וככל שמתחזקות זכויות הילד לכבוד, הגנה מפני אלימות ויחס שוויוני על פי חוק, יותר ויותר מדינות מחוקקות חוקים נגד ענישה גופנית.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.