פיתוח-_כוח-על_-אזרחי

פיתוח "כוח על" אזרחי

אנשים, עמותות וארגוני מתנדבים מגמישים את השריר האזרחי ומשתמשים במדיה וטכנולוגיות כדי לגשר על פערים מול הממשל, להגדיר מחדש את המעורבות האזרחית ולהעלות אמון בין הרשויות והאזרח. הם משמיעים את קולו של האזרח, מבטיחים שקיפות במגזר הציבורי ומקדמים מעורבות בתהליכי קבלת החלטות מקומיות ואזוריות. מערכת חינוך צריכה לעודד מעורבות תלמידים ומורים בפעילות אזרחית לטובת הקהילה כחלק ממערכת הלימוד או בהתנדבות, ולקדם יוזמות חברתיות, טכנולוגיות ואחרות אשר יתרמו לרווחת הקהילה כולה.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.