צמצום-פערים-חברתיים

צמצום פערים חברתיים

דורש השקעות ותמריצים לאוכלוסיות בסיכון ולתלמידים מוחלשים כדי להבטיח שתלמידים ירכשו כשירויות רלוונטיות לשגשוג בחיים כגון: אוריינות דיגיטלית לכלל האזרחים, במיוחד לאלה הפגיעים ביותר; אוריינות פיננסית לכל הגילאים, במיקוד מיוחד במשקי בית עם הכנסות נמוכות. הקניית כלים פיננסיים לצעירים לשם התמודדות עתידית בטווח הארוך, עשויה להשפיע ולתרום לבתיהם ומשפחותיהם כבר בטווח הקצר; יצירתיות ויזמות לפיתוח הלומדים כיזמים עתידיים, באמצעות פרויקטים העוסקים בפתרון בעיות שיתופי. אתגר צמצום הפערים דורש ממערכת החינוך לשתף מגוון בעלי עניין בתהליכי קבלת ההחלטות כמו משפחה, קהילה ואקדמאים, מורים, הורים ותלמידים, חוקרים, מעסיקים ורשתות חינוך כדי לקדם חילופי ידע ולפצות על פערים במערכת.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.