שימוש-בניטור-ואיסוף-נתונים-סביבתיים-לצורך-קידום-החינוך

שימוש בניטור ואיסוף נתונים סביבתיים לצורך קידום החינוך

אחד התחומים המתפתחים ביותר כיום בתחום הסביבתי, הוא ניטור ואיסוף נתונים על היבטים סביבתיים וניתוחם באמצעים טכנולוגיים כגון בינה מלאכותית. נתונים אלו יכולים לשמש כבסיס נתונים עבור פרויקטי למידה בעולם החינוך גם אם זו לא הייתה המטרה הראשונית שלשמה נאספו.[1]

[1] https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/2018-emerging-trends/

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.