שיפור-הבטיחות-בכבישים

שיפור הבטיחות בכבישים

שיפור הבטיחות בכבישים באמצעות תכנון טוב יותר ושיפור תקני בטיחות של כלי רכב, מגבלת מהירות, חוקי נהיגה לגבי הסחות דעת ובעיקר שילוב כלי רכב אוטונומיים במארג התחבורתי.

מערבל המגמות הגריל עבורך 5 מגמות נוספות.