שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

היזמ/ים

יוזמה | משוב ברגע

שיפור מתמיד של איכות ההוראה והאקלים החינוכי לימודי באמצעות שילוב פעולות מישוב מגוונות, קצרות וסדירות של מורות ע"י תלמידותיהן כחלק משגרת ההוראה

credit: manfredsteger via pixabay

תיאור היוזמה

hidethisfield

האתגר / הבעיה

בשנתו הראשונה של בית הספר הצוות החינוכי נתקל בחוסר אמון מצד מספר הורים. הדבר השפיע על יחסי מורות – תלמידות. מתוך כך עלה הצורך לתת מקום ואפשרות לתלמידות להשמיע את קולן בצורה בונה ומכבדת, שתאפשר שיח אינפורמטיבי ופתוח בין התלמידות למורות.

קהל היעד

צוותים חינוכיים ותלמידיהם, מגיל חטיבת ביניים ועד חטיבה עליונה

תפיסת היוזמה

  • תלמידים צריכים להיות שותפים פעילים בהערכת התהליכים הלימודיים שהם עוברים.
  • מסירת משוב מפתחת לומדים עצמאיים בעלי תחושת מסוגלות ושייכות.
  • למשוב יש השפעה מכרעת על תהליכי הוראה ולמידה ושיפור האקלים החברתי. המשוב מאפשר למורה לבחון את ההוראה וההשפעה שלו דרך עיני התלמידים.
  • להפעלת משוב בבית הספר נדרשת יצירת תנאים מקדימים הכוללים הכשרת הלבבות ושינוי עמדות.
  • יש חשיבות רבה לכך שפרשנות המורה למשוב שקיבלה מהתלמידים תקבל ביטוי מעשי בכיתה.

רציונאל / בסיס תיאורטי

hidethisfield

השינוי הצפוי בטווח הקצר

שימוש בכלי הכשרת הלבבות יגרום לשינוי עמדות בקרב המורות והתלמידות. בעקבות זאת, הגברת פתיחות המורה להקשיב לתלמידות שלה והגברת פתיחות התלמידות להשמיע את המשוב שלהן למורה.

בהמשך, כל כיתה צפויה לעבור פעולת משוב חד-שבועית שתופעל באחת מאפשרויות המשוב הקיימות.

החזון / השינוי הצפוי בטווח הארוך

בעקבות קבלת משוב, יחול שיפור בדרכי ההוראה והלמידה של כל מורה, ובעקבות זאת שיפור בהישגי התלמידות. גם במישור החינוכי והערכי, ידווח במשוב על מעורבות התלמידות, שיתוף הפעולה שלהן ושביעות רצון התלמידות.

אלה יעשו לאחר הפעלת תכנית הכשרת הלבבות – יחידת שיעורים שמטרתה להכשיר את הלבבות לקראת נתינת וקבלת משוב. 

מידע נוסף

השתלמות בית ספרית שליוותה את התהליך

סדנת תקשורת מקרבת

תולדות היוזמה

עלה צורך לשמוע את דעתן של תלמידות בית הספר לגבי חווית הלמידה שלהן ולגבי הפעילויות החברתיות שמתרחשות בבית הספר. מסיבות חינוכיות, לא רצינו שהמשוב יתפרש כמתן חוות דעת של תלמידה על מורה ולכן הדגש הוא על חווית התלמידה וההתמודדות שלה.

בניית המוצר באופן מקצועי ומדויק אתגרה אותנו ונעזרנו באופו קבוע בצוות המו"פ (גב' איריס כהן) שקידם אותנו באופן משמעותי. הופתענו לגלות עד כמה שיתוף התלמידות בחוויותיהן קידם את הלמידה והמעורבות של התלמידים בפעילות החינוכית השוטפת.

הכלים היישומיים הנכללים ביוזמה

הכשרת הלבבות – יחידת שיעורים שמטרתה להכשיר את הלבבות לקראת נתינת וקבלת משוב.

על היזמ/ים

הרב שחר שעאר (היזם עוסק בחינוך פורמלי ומינהל חינוכי למעלה מ-20 שנה, החל ממורה מקצועי, מחנך, מנהל וכיום כמפקח במשרד החינוך ) וצוות פיתוח של בית הספר העל-יסודי "בית חנה" חב"ד בנות רחובות עמל על פיתוח מוצר שישמש ככלי למורה לקבלת משוב עדכני, מהיר וזמין אודות תהליכים פדגוגיים וחבריים המתרחשים בכיתה.

על זירת הפיתוח (המוסד בו פותחה היוזמה)

"בית חנה" חב"ד רחובות הוא בית ספר צומח שש שנתי הגדל במספר התלמידות מידי שנה. נכון לשנת תש"פ, השנה השלישית של בית הספר, לומדות בו 135 תלמידות. צוות בית הספר מגוייס לבניה איכותית של המערך הפדגוגי והערכי.

שותפים למיזם

הרב שחר שאער

סיכום המיזם

hidethisfield

כלים שפותחו ביוזמה

נפעיל ונצליח

קובץ פעיליות פשוטות ונגישות למורה לקידום השיח החברתי רגשי בכיתה

credit: Jess Bailey iva unsplash

משוב סוף שנה על פעילות חברתית לימודית | משוב ברגע

שאלון לקבלת משוב מתלמידות בית הספר (ז׳-י״ב) על הפעילות החברתית והלימודית שהתקיימה במהלך כל השנה, במטרה לשמור על השיפור המתמיד של האקלים החברתי – לימודי

הכשרת הלבבות לקראת תהליך המישוב | משוב ברגע

יחידת הוראה שחושפת בפני התלמידים את מיומנויות המשוב, ומדגישה את חשיבות וחיוניות המשוב בחיינו

אתגר-צורך: חוסן ומיומנויות רגשיות, רלוונטיות לתלמיד