שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

היזמ/ים

יוזמה | נערות לשליחות במדע

תכנית-על לעידוד והעצמת נערות מחטיבת הבינים לבחור במגמות מדעיות טכנולוגיות בהיקף 5 יחידות לימוד בתיכון. המיזם בהפעלה בעיר כפר סבא.
hidethisfield

תיאור היוזמה

hidethisfield

האתגר / הבעיה

 • חיזוק וטיפוח תחושת המסוגלות האישית של נערות בחטיבת הביניים
 • טיפוח מיומנויות 2030
 • עידוד נערות מחטיבות הביניים בעיר כפר סבא לבחור במגמות מדעיות טכנולוגיות בהיקף 5 יחידות לימוד בתיכון
 • היכרות עם נשים מעוררות השראה מעולם ההיי-טק והטכנולוגיה דרך ביקורים בסביבת העבודה הטבעית שלהן בעיר כפר סבא
 • חשיפת הנערות לתכנים הנלמדים במקצועות הפיזיקה, הסייבר והבינה המלאכותית בכדי 'לנפץ' עבורן סטיגמות בנוגע לאופי הלימודים בתחומים אלה
 • עיסוק בדילמות חברתיות-ערכיות העולות מתוך עיסוק במקצועות הפיזיקה, סייבר ובינה מלאכותית במטרה לחדד את הרלוונטיות של מקצועות אלו בחיי היום יום

קהל היעד

נערות מחטיבות הביניים

מורים ומורות למקצועות מדעיים-טכנולוגיים

תפיסת היוזמה

"נערות לשליחות במדע" הינה תכנית ייחודית ופורצת דרך העונה על צורך מגדרי לעידוד נערות מכל חטיבות הביניים בעיר כפר סבא לבחור במגמות פיזיקה, סייבר ובינה מלאכותית בבחירה שלהן בתיכון, זאת מתוך שאיפה שבנות העיר יאיישו בעתיד משרות בחברות היי-טק הנבנות סביב העיר כפר סבא ומהוות חלק אינטגרלי מ"קריית עתיר-ידע" בעיר.

הפרויקט מתקיים בשיתוף של שבע חטיבות הביניים בעיר, בהן לומדות נערות בהובלת "אשכול הפיס כפר סבא", יחד עם נשים מעוררות השראה, חברות היי-טק, מנהלי התיכונים ורכזי המקצועות הטכנולוגיים בתיכונים, יועצות ומחנכות בתמיכה של הפיקוח הייעוצי והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה.

רציונאל / בסיס תיאורטי

hidethisfield

השינוי הצפוי בטווח הקצר

הצבנו לעצמנו מטרה: בחמש השנים הקרובות, להגדיל את אחוז הנערות שבוחרות ללמוד במגמות טכנולוגיות מדעיות בהיקף של 5 יחידות לימוד בתיכון בעיר כפר סבא.

הגשמת מטרה זו תקדם את העיר כפר סבא, זו תהווה מודל חינוכי אשר מעודד וגורם לנערות לבחור במקצועות טכנולוגיים בתיכון, ותהווה ציון דרך חשוב בשינוי מעמד הנשים בעולם ההיי-טק .

החזון / השינוי הצפוי בטווח הארוך

אנו רואים את ייעודינו במתן מענה הוליסטי למכלול הגורמים שמונעים מנערות לבחור במקצועות מדעיים-טכנולוגיים עם סיום חטיבת הביניים ולקראת התיכון.

התחומים העיקריים שהיוזמה תומכת בהם הנם: הורדת חסמים, ניפוץ סטראוטיפים אודות סביבת העבודה בהיי-טק, הנגשת עולם ההיי-טק בסביבת העבודה מזווית נשית, חיזוק המסוגלות האישית ותהליך 'מודלינג'.

בהפעלת תכנית שנתית אנו מאמינים שנוכל לתת לנערות הללו הזדמנויות לחיים עצמאיים, יצירתיים תוך הגשמת הפוטנציאל האישי שלהן.

מידע נוסף

hidethisfield

תולדות היוזמה

hidethisfield

הכלים היישומיים הנכללים ביוזמה

במיזם נערות לשליחות במדע שייכים ששה כלים פרקטיים:

רשימת כלים | מיזם נערות לשליחות במדע

על היזמ/ים

רויטל נאמן יהל
מנהלת אשכול פיס כפר סבא ויוזמת התכנית 'נערות לשליחות במדע'

בת שבע פרלגר

רכזת מדעים אולפנית הראל כפר סבא ויוזמת התכנית 'נערות לשליחות במדע'

איילת שימר
סגנית מנהלת חטיבת הביניים בר לב ויוזמת התכנית 'נערות לשליחות במדע'

על זירת הפיתוח (המוסד בו פותחה היוזמה)

אשכול פיס כפר סבא
טל: 09-7669772

[email protected]

שותפים למיזם

 • מנהלי חטיבות ביניים
 • מנהלי תיכונים
 • מנהל גף החינוך בעיר
 • חברות היי-טק
 • נשים מעולם ההיי-טק והרפואה כמנטוריות
 • קהילת ההורים
 • רכזי מקצוע במגמות מדעיות טכנולוגיות בתיכונים
 • קהילת יועצות
 • מחנכות בחטיבות הביניים
 • מורים למדעים

סיכום המיזם

hidethisfield

כלים שפותחו ביוזמה

אם אני יכולה – גם את יכולה! רק שנתיים בינינו | נערות לשליחות במדע

סדרת ביקורים של תלמידות חט״ב המונחים על-ידי נערות בתיכון הלומדות במגמות מדעיות טכנולוגיות, במהלכם הנערות משמשות כמנטוריות לתלמידות הצעירות

נערות מדעים אשכול פייס

גשר לבחירה במגמה מדעית טכנולוגית לתלמידות חט״ב | נערות לשליחות במדע

מפגש לתלמידות כיתה ט׳, בעל מבנה קבוע המבוסס על פיתוח מסוגלות אישית, רול מודלינג ומיומנויות 2030 בסביבה שמזמנת אקולוגיה של שיחה

מפגשים בשלושה מימדים | נערות לשליחות במדע

סדרת מפגשים ייחודיים העונים על צורך מגדרי במטרה לעודד נערות בחטיבות הביניים לבחור במגמות מדעיות-טכנולוגיות בתיכון